чикл

 • 71кишәнке — диал. Кайбер үсемлекләрдә (мәс. чикләвектә) җимешнең төбен тәшкил иткән яфраклардан торган үсенте. II. КӘШӘНКӘ – диал. Дучмак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 72козык — диал. Эрбет чикләвеге …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 73копра — Кокос чикләвегенең киптерелгән төше (шуннан кокос мае алына) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 74коридор — Бинаның яки квартирның эчендә бер үк этаждагы аерым бүлекләрне яки бүлмәләрне тоташтыра торган озын тар аралык. Ике яктан нәрсә белән дә булса чикләнгән, киртәләнгән озын тар юл, үтем …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 75котылу — (КОТЫЛДЫРУ) – 1. Бәләдән арыну, куркыныч, авыр хәлдән һ. б. чыгу. Тискәре гадәттән, яман эштән арыну 2. Куркынычтан сакланып калу, исән калу 3. Ычкыну, тотылган, эләккән җирдән качу 4. Көтелгән зур җәза яки күп чыгым урынына кечкенә җәза яки аз… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 76кузы — I. Әстерхан чикләвеге. II. КУЗЫ – Курчак сүрүе, тышчасы, пәрәвезе; рус. Кокон. III. КУЗЫ …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 77күпкырлык — Барлык яктан да яссы күппочмаклар белән чикләнгән геометрик җисем …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 78кыр — I. 1. Урмансыз тигезлек, зур тигез ачык мәйдан. Хайваннар һәм кошлар тур. : кулга ияләштерелмәгән, йортныкы булмаган; кыргый кыр үрдәге, кыр казы 2. Иген игү өчен эшкәртелә торган җир мәйданы; басу. с. Авыл хуҗ. культуралары үстерү белән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 79кырый — 1. Нин. б. әйбернең чите 2. Берәр урынның тирәсе, читендәге җире авыл кырые 3. Кайбер баш киемнәрен уратып ала торган тар полоса, кырпу 4. Нин. б. әйберне, мәйданны чикләүче сызык 5. Нин. б. әйбернең ян өслеге, бер ягы. Савытның авыз чите, ирнәве …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 80кысу — 1. Нин. б. бер авырлык, көч белән басу, йогынты ясау. Тыгызлау 2. Куллар белән уратып алып тоту. Уч белән каты итеп тоту. 3. күч. Нәр. б. бик нык чикләү, авыр хәлгә кую 4. Кысан, тар булу (кием тур.) 5. Бик нык тарттырып бәйләү, буу 6. (Ишекне һ …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге